• Kunder
   
   
 • Historie
   
   
 • Organisasjonsstruktur
   
   
 • Ansatte
   
   
 • Målgruppe
   
   
 • Offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste
   
   
 

Kunder

 
 

Kundeuttalelse

Sørmarka skriver følgende om sitt samarbeid med A-med Bedriftshelsetjeneste:

"Sørmarka er en bedrift med mange ulike yrkesgrupper hvor flere er utsatt for belastningslidelser. Vi driver derfor aktivt forebyggende helsearbeid, tilrettelegging og oppfølging i forhold til sykmeldte medarbeidere.

A-MED er for oss helt uerstattelige i dette arbeidet. De er støttespillere både for oss som arbeidsgiver, men også - ikke minst - for våre medarbeidere. A-MED spiller på lag med oss til alles beste, og de stiller bestandig opp – også på kort varsel. Vi har stor nytte av deres kompetanse når det gjelder lederutvikling, konfliktløsning, gjennomgang av
arbeidsplasser, arbeidsmiljøundersøkelser, utviklingsdager, AKAN, livsstilsprosjekt, og A-MED møter fast i AMU."

Anne Barlie

Sparebank 1 Oslo Akershus skriver følgende om sitt samarbeid med A-med Bedriftshelsetjeneste:

”Vi har gjennom mange ti-år hatt et nært og godt samarbeid med A-MED. Vi har nytt godt av deres kompetanse, kunnskap og deres engasjement for vårt HMS-arbeid er vi meget godt fornøyd med. Vi kan derfor uforbeholdent anbefale A-MED Bedriftshelsetjeneste som en god samarbeidspartner.”

Narve Holen, hovedvernombud

Her er noen av våre kunder:

Sparebank1 Gruppen AS
Fremtind
Landsorganisasjonen i Norge med distriktskontorer
Fagforbundet
Fellesforbundet
Handel og Kontor i Norge
Industri Energi
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fellesorganisasjonen
Utdanningsforbundet
Norsk transportarbeiderforbund
LO Media
Oslo Kongressenter - Folkets Hus
Sørmarka kurs- og konferansesenter
Arbeiderpartiet
El og It forbundet
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

I tillegg har vi mange mindre bedrifter som kunder, blant annet
fastlegekontorer, rengjøringsbedrifter, kafeer og restauranter

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå