• Bedriftshelsetjeneste
   
   
 • Lenker
   
   
 

Vaksinasjon

 
 
A-MED tilbyr følgende type vaksinasjon:
 • Vaksinasjon i hht eksponeringer i arbeidsmiljøet
 • Reisevaksinasjon, arbeidsreiser og ferie
 • Influensavaksinasjon
 • Oppfriskning av tidligere vaksinasjon

Vaksinasjon i hht eksponeringer

 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot de biologiske faktorene de kan bli eksponert for i arbeidsmiljøet. Utgiftene til slik vaksinasjon skal dekkes av arbeidsgiver.

Reisevaksinasjon

A-MED tilbyr også vaksinasjon i forbindelse med arbeidsreiser og private reiser. Utgiftene til vaksinasjon ved arbeidsreiser skal dekkes av arbeidsgiver, mens vaksiner ved privatreiser betales av den enkelte.


Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.