Ergonomi

 
 
Muskel- og skjelettlidelser er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd. A-MED hjelper dere med å forebygge og korrigere arbeidssituasjoner som kan føre til slike plager.

Vi gir konkrete ergonomisk råd om tilpassing av arbeidsplasser, forbedring av utstyr og arbeidsorganisering slik at ansatte kan unngå feilbelastninger og slitasje.

Vi tilbyr også ergonomisk rådgivning i forhold til ombygginger og endringer av arbeidsplasser. Slike prosesser er en gyllen anledning til å skape gode arbeidsplasser. Å tenke forebyggende kan gi store innsparinger på sikt.

All rådgivning skjer uten ekstrakostnader for medlemsbedriftene.

Hva tilbyr vi?

Rådgivning, veiledning og undervisning:

  • i ergonomi/arbeidsteknikk
  • i forhold til ombygginger/nybygg og endringer av eksisterende arbeidsplasser
  • for ansatte med arbeidsrelaterte plager eller sykefravær
Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå