Full tjenesteoversikt

Bedriftshelse

Våre tjenester er rettet både mot deg som ansatt (individrettet) og mot organisasjonen (bedriftsrettet)
 

Vi fremmer helse for DEG og din bedrift (Individrettet oppfølging)

 • Rådgivning til leder i forbindelse med sykefravær
 • Oppfølging når du er sykemeldt
 • Veiledning når du har arbeidsrelaterte problemstillinger
  • Stressutløste helseplager
  • Belastningsplager
  • Ergonomisk tilrettelegging
  • Organisatoriske utfordringer
  • Lederveiledning
  • AKAN/rus-veiledning
 • Rådgivning hvis du vil endre livsstil
  • Røykeavvenning
  • Kost- og mosjonsveiledning
  • Stressmestring
 • Du kan få vaksinasjoner i henhold til eksponeringer i arbeidsmiljøet, se /allmennpraksis/


Vi fremmer helse for deg og DIN BEDRIFT
(Bedriftsrettet oppfølging)

HMS-arbeid knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø:

 • Rådgivning til leder i forbindelse med ulike arbeidsmiljøutfordringer
 • Tilrettelegging for arbeidstakere
 • Endringsprosesser
 • Samarbeid
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Bistand i forhold til arbeidsmiljøundersøkelser

HMS-arbeid knyttet til systemer:

 • Bistand i forhold til utvikling av HMS-systemet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Sykefravær
  • Attføring
  • AKAN
  • Sikkerhet

HMS-arbeid knyttet til  fysisk arbeidsmiljø:

 • Bistand i forhold til ergonomi
 • Rådgivning fysisk arbeidsmiljø
  • Inneklima
  • Lysforhold
  • Støyforhold
 • Rådgivning i byggeprosesser

Deltagelse i møter og utvalg:

 • AMU
 • Akan-utvalg
 • Inkluderende arbeidsliv

Diverse kurs og opplæring – vi skreddersyr for din bedrift, blant annet:

 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Kontorergonomi
 • Stressmestring
 • Endring/omstilling
 • AKAN
 • Fysisk arbeidsmiljø: luft/lys/støy
Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå