Sykefravær

 
 
A-MED bistår bedriftene i deres arbeid for å redusere sykefravær. For å få til en reduksjon i sykefraværet er det nødvendig at ledere satser på kvalitetsmessig god oppfølging, at ansatte tar ansvar for egen helse og at arbeidsplassen brukes som arena for forebyggelse.

Hva tilbyr vi?

  • Etablering av sykefraværsrutiner 
  • Forebyggende tiltak
  • Undervisning i sykefraværsarbeid
  • Rådgivning til leder i forbindelse med sykefravær
  • Oppfølging av sykemeldte
  • Deltakelse i dialogmøter for sykemeldte
  • Kartlegging og tilrettelegging
  • Funksjonsvurderinger
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Rusforebyggende tiltak
Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.