Systematisk HMS-arbeid

 
 
Den beste medisin mot ugunstige arbeidsmiljøforhold er det systematiske HMS-arbeidet som nedlegges i bedriftene.

Det er viktig å gjennomgå egne systemer/rutiner for å sikre at krav til systematisk HMS-arbeid er ivaretatt. Har vi en HMS/IK-håndbok som er aktivt i bruk? Hvilke rutiner fungerer bra og hvilke rutiner fungerer mindre bra – og hvorfor? Hvordan er ansvar og oppgaver innen HMS organisert hos oss? Hvordan kartlegger vi risikoforhold i forhold til vårt arbeidsmiljø? Dette er viktige spørsmål som er med på å sikre at lover og forskrifter blir fulgt. Det forebyggende HMS-arbeidet er med på å ivareta et godt arbeidsmiljø.

Hva tilbyr vi?

Bistand i forhold til utvikling/revisjon av HMS-systemer:

  • Systematisk HMS-arbeid / Internkontroll
  • Sykefravær
  • AKAN

Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger bistand i forhold til deres HMS-systemer.

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.