HMS opplæring for ledere

 
 

Godt lederskap er sentralt for et vellykket HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger bedriftens leder ansvar for arbeidsmiljøet. Bedriftens leder plikter å gjennomgå opplæring i HMS, plikten er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen skal være omfattende nok til å føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

Et godt arbeidsmiljø er avhengig av ledere som har gode holdninger og verdier, er engasjerende og motiverende, er tydelige og tar ansvar, sørger for medvirkning fra ansatte og tar hensyn til arbeidsmiljøet i det daglige arbeidet. Det stilles svært store krav til ledere. Det er derfor svært viktig at bedriftene har et bevisst forhold til lederskap og at ledere får et godt tilbud om opplæring og veiledning.

Hva tilbyr vi?

  • HMS-opplæring for ledere

Vi skreddersyr kurs tilpasset deres behov.

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå