HMS opplæring for vernetjenesten

 
 
En velfungerende vernetjeneste er sentral i bedriftens HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger alle bedrifter til å ha en godt skolert vernetjeneste for å iverata arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det stilles krav til opplæring av verneombud. Viktigst er det at opplæringen dekker AML krav, vernombudets rolle og viktige HMS-temaer tilpasset bedriftens arbeidsmiljø.

Hva tilbyr vi?

  • HMS-opplæring for verneombud

Vi skreddersyr kurs tilpasset deres behov.

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå