• Bedriftshelsetjeneste
   
   
 • Allmennpraksis
   
   
 • Lenker
   
   
 

Lenker

 
 
Her kan du finne informasjon som er nyttig i forhold til ditt abeidsmiljø:

AKAN www.akan.no
Arbeidstilynet  www.arbeidstilsynet.no 
HMS-etatene  www.hms-etatene.no
HMS-portalen  www.hms-portalen.no 
Idebanken  www.idebanken.org
Lovdata www.lovdata.no
Regelhjelp www.regelhjelp.no
Statens Arbeidsmiljøinstitutt  www.stami.no

Her kan du finne informasjon som er nyttig i forhold til egen helse:

Folkehelseinstituttet  www.fhi.no 
Helsenett  www.helsenett.no
Helsetilsynet  www.helsetilsynet.no  
NAV  www.nav.no 
Sosial- og helsedirektoratet  www.shdir.no

Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.
 
 
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå