• Kunder
   
   
 • Historie
   
   
 • Organisasjonsstruktur
   
   
 • Ansatte
   
   
 • Målgruppe
   
   
 • Offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste
   
   
 

Organisasjonsstruktur

 
 
A-MED er en fellesordning som eies og drives av medlemsbedriftene. Vi er en ideell organisasjon som drives etter et non-profit prinsipp. Dette er med på å gi oss den frie og uavhengige stillingen som bedriftshelsetjenesten skal ha i henhold til arbeidsmiljøloven.

Ordningen omfatter rundt 70 bedrifter med omlag 2500 ansatte. Medlemsbedriftene våre er i hovedsak fra fagbevegelsen, men vi yter også tjenester til et bank- og forsikringsselskap og bedrifter fra andre sektorer.

A-MED er organisert i to seksjoner:

A-MED Bedriftshelsetjeneste
et kompetansesenter innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

A-MED Allmennpraksis
et kompetansesenter innen allmennmedisin
Skriv ut
 
 
 


Telefon: 21 55 64 10
Telefonen er betjent fra 8.30-11.00 og 12.30-15.30, mandag - torsdag.

E-post: Post@a-med.no
Besøksadresse: Youngstorget 2a, 0181 Oslo, inngang fra Folketeaterpassasjen.
Postadresse: Youngstorget 2b, 0181 Oslo


For å abonnere på A-MED Nytt send oss en e-post til Kjersti@a-med.no.